Algemene informatie

logo1 van 1211

Persoonlijk contact met leden
De Joodse Gemeente Amsterdam streeft ernaar om rondom bijzondere momenten en gebeurtenissen in het leven van leden met hen in contact te staan. Dit gebeurt door middel van een telefoontje, een bezoekje, een brief of een ander persoonlijk berichtje. Onze vrijwilligers laten graag even iets horen bij een bijzondere verjaardag of als onze leden onverhoopt ziek zijn.
Het contact kan ook een langere periode bestrijken, waarin begeleiding plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij een geboorte, een bar- of batmitswa, een choepa, verhuizing, ziekte, overlijden en sjiwwe. Dit zijn vaak huisbezoeken. Onze professionals leggen ook bezoeken af aan instellingen, zoals bejaardentehuizen, verpleegtehuizen, ziekenhuizen en het Joodse hospice.
Ook nemen zij graag spontaan contact op met leden die de Joodse Gemeente uit het oog is verloren.
Met enige regelmaat wordt – als zich een persoonlijke situatie voordoet in bijvoorbeeld de relationele sfeer, een financieel probleem, of situaties met kinderen of andere familieleden – een beroep gedaan op de afdeling. Wij staan graag voor u klaar.

Groepsactiviteiten
De sociale afdeling organiseert – ondersteund door een grote groep vrijwilligers – graag activiteiten die leden bij elkaar brengen. Op ons Poeriemfeest, met Chanoeka, bij lezingen, vrijwilligersbijeenkomsten, Sjabbatmaaltijden bij rabbijn Spiero thuis, we vinden het fijn als u erbij bent. Ook op vieringen die wij speciaal organiseren voor ouderen, zoals ter gelegenheid van Poeriem, Rosj Hasjanna, Toe Bisjwat, Jom Ha’atsmaoet, Lag be’Omer een dagtocht of tijdens de bijzondere dagen op de Nederlandse kalender zoals 4 en 5 mei, willen we er voor u zijn.

Activiteiten buitenshuis
Medewerkers van de sociaal-pastorale bezoeken ook openbare activiteiten waar onze leden veel komen. De jaarlijkse herdenking van de Februaristaking, Jom Hasjoa, Jom Hazikaron, de Auschwitz-en Kristallnachtherdenkingen, de landelijke viering van Jom Ha’atsmaoet: wij zijn daar om u bij te staan. Wij bezoeken de onderdelen van het Joods Zorgcircuit en proberen aanwezig te zijn bij activiteiten van Rosj Pina en Maimondes. Waar onze leden zijn, zijn wij.

Organisatie
Sociale afdeling – sopa@nihs.nl
–  ledencontact bij persoonlijke (relationele en financiële) probleemsituaties
– contact met ouderen (bijv. sjoa-gerelateerd, vereenzaming)
– coördinatie van vrijwilligers / aansturing van bezoeken van jarigen en zieken
– contacten met pastoraten in bejaarden-, verzorgings en verpleegtehuizen en      ziekenhuizen

Rabbijn Zwi Spiero – spiero@nihs.nl
– contact met jongeren en jonge gezinnen
– huisbezoeken
– contact/begeleiding/toespraken bij gelegenheid van bijzondere (religieuze) mijlpalen: simches: bat/bar mitswa, choepa, brit mila
tsores: bij ziekte, overlijden, lewaja of matsewa-onthullingen
Joodse lessen en cursussen

Rabbijn Shmuel Katz – s.katz@nihs.nl
– Ouderencontact: bezoeken van ouderen thuis en in de verschillende (Joodse) zorginstellingen
– Organiseren van groepsactiviteiten voor ouderen (Ouderen Dagtocht, Café Europa – Hi Tea, Thema maaltijden etc.)
– Groepsactiviteiten, herdenkingen, bijeenkomsten

 

 

 

Comments are closed.