Sjeimes

Versleten en in onbruik geraakte Joodse geschriften, zoals (bladen uit) de Tora, Misjna, gebedenboeken, e.d. kunnen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde “sjeimesbak”, die te vinden is in het Joods Cultureel Centrum en in alle overige sjoelgebouwen. De inhoud wordt respectvol en conform de daarvoor geldende voorschriften periodiek op de begraafplaats ter aarde besteld.

Comments are closed.