Overlijden

Het overlijden van een naast familielid of een heel goede bekende is iets wat wij niemand toewensen. De Joodse gemeente is er voor u als dit helaas wel gebeurt. De melding doet u doorgaans aan het JBW (Joods Begrafenis Wezen). Het JBW neemt de regie dan in handen om de begrafenis zo goed mogelijk te laten verlopen. Een vertegenwoordiger van het Rabbinaat is aanwezig bij de lewaja (uitvaart). Het Rabbinaat is er ook om u geestelijk bijstand te verlenen. U kunt ons hiervoor gerust bellen. Tijdens de sjiwwe-week (treurweek) komen wij bij u langs – als u daar prijs op stelt- om met u en uw familieleden te spreken. Tevens zijn wij er voor uw eventuele vragen met betrekking tot de sjiwwe, kaddiesj zeggen, de matseiwa , jaartijdlichtjes en eventuele andere gebruiken. Wij willen er echt voor u zijn. Maak daar dan ook gebruik van.

Aanbieding onderhoud zerken.

De Joodse Gemeente Amsterdam biedt nabestaanden van overledenen – ongeveer 3 jaar na de onthulling van de zerk – in een brief aan, onderhoud af te sluiten voor het monument.

Er worden twee opties gegeven voor onderhoud waar men uit kan kiezen, indien er interesse is.

  1. Jaarlijks onderhoud (kalenderjaar). De kosten hiervan bedragen voor een enkele zerk € 65. Een zerk met hofje € 90 en een zerk met hofje en gedenksteen € 125.
  2. Voortdurend onderhoud (50 jaar). De kosten hiervan bedragen 45 x het jaarbedrag (zie voor prijzen hier boven).

Uiteraard is het graf voor eeuwig doch onderhoud dient apart te worden afgesloten.

Restauratie van het monument kan aangevraagd worden. Nadat het monument akkoord bevonden is voor restauratie, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Per uur € 50,00

  1. EJaarlijks onderhoud kan 3 maanden voor het eind van ieder kalenderjaar worden opgezegd. Na het opzeggen van het jaarlijks onderhoud zal het monument niet meer voor restauratie in aanmerking komen.

Indien er geen overeenkomst is inzake onderhoud, dan behoudt de Joodse Gemeente Amsterdam zich het recht voor het monument te verzinken als de staat zodanig slecht is geworden, dat het niet meer voor onderhoud vatbaar is of dat het monument gevaar oplevert voor de werknemers, die werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren.

 

 

Comments are closed.