Echtscheiding

Helaas houdt niet ieder huwelijk stand. Mocht u onverhoopt uit elkaar zijn gegaan, dan is het belangrijk dat u de zogenaamde ‘get-procedure’ volgt, teneinde ook het huwelijk dat u eens onder de choepa bent aangegaan, volgens de Joodse wet te ontbinden. Het Rabbinaat zal in de eerste plaats kijken of er mogelijkheden zijn het huwelijk te redden, want er gaat niets boven ‘shalom bayit’. Mocht één van beide partners echter aangeven de ‘get-procedure ’ toch te willen opstarten, dan zal het Rabbinaat zeer zorgvuldig en discreet hiermee aan de slag gaan. U wordt dan eerst geïnformeerd omtrent de te ondernemen stappen en wat uw beider rol daarbij is. Uiteraard staat uw welzijn en gemoedsrust voorop tijdens de te volgen procedure.

Personalia echtgenoot
 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
 4. (verplicht)
 5. (verplicht)
 6. (email adres verplicht)
 7. (verplicht)
 8. (verplicht)
 9. (verplicht)
 10. (verplicht)
Personalia echtgenote
 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
 4. (verplicht)
 5. (verplicht)
 6. (email adres verplicht)
 7. (verplicht)
 8. (verplicht)
 9. (verplicht)
 10. (verplicht)
 

cforms contact form by delicious:days

Stukken die in het dossier bijgevoegd dienen te worden
(onvolledige dossiers worden niet geaccepteerd)
– Fotocopie/scan van de Ketoeba
– Fotocopie/scan paspoort / identiteitskrt Mevrouw
– Fotocopie/scan van trouwboekje
– 2 pasfoto’s Mevrouw
– 2 pasfoto’s Meneer
uittreksel van de burgelijke stand
– Fotocopie/scan paspoort / identiteitskaart
– Fotocopie van de burgelijke scheiding

Kosten:

Voor leden Nihs/Pig  € 250,00
Voor niet-leden           € 500,00

* Prijzen voor leden gelden alleen als de KB volledig bij is

Comments are closed.