Aryeh Ralbag, Opperrabbijn van Amsterdam

Portret van Rabbijn Ralbag. Terwijl hij in Amerika woont, fungeert hij in Amsterdam als Opperrabbijn van de NIHS, de othodoxe Joodse gemeente Amsterdam. Bovendien is hij vader van een groot gezin.

De positie van opperrabbijn is de hoogste functie die men in het Nederlandse rabbinaat kan bekleden. De opperrabbijn heeft de rabbinale eindverantwoordelijkheid en geeft leiding aan de rabbinale functionarissen binnen zijn opperrabbinaat. Tevens bekleed de opperrabbijn de positie van Av Beth-Dien (hoofd rabbbinaal gerechtshof). Vroeger werd de opperrabbijn officieel benoemd door de Koningin. Opperrabbijn Shochet van Den Haag was de laatste opperrabbijn die op die manier benoemd is. Dat was in 1948. Heden (anno 2011) kent Nederland twee opperrabbijnen Aryeh Ralbag, (woonachtig in New York), Opperrabbijn van Amsterdam en Binyomin Jacobs, Opperrabbijn Ipor.

Klik hier voor de documentaire over Rav Ralbag (Nederland 2)

Comments are closed.