Opperrabbijn van Amsterdam

De positie van opperrabbijn is de hoogste functie die men in het Nederlandse rabbinaat kan bekleden. De opperrabbijn heeft de rabbinale eindverantwoordelijkheid en geeft leiding aan de rabbinale functionarissen binnen zijn opperrabbinaat. Tevens bekleed de opperrabbijn de positie van Av Beth-Dien (hoofd rabbbinaal gerechtshof). Vroeger werd de opperrabbijn officieel benoemd door de Koningin. Opperrabbijn Shochet van Den Haag was de laatste opperrabbijn die op die manier benoemd is. Dat was in 1948. Heden (anno 2016) kent Nederland een opperrabbijnen  Binyomin Jacobs, Opperrabbijn Ipor en een is Rabbijn A. Ralbag emirius-Opperrabbijn van Amsterdam

Comments are closed.