Raad van Toezicht (beveiligde bestanden)

Archief voorgaande jaren

Kerkelijke Bijdrage 2017 (gelijk aan 2016)
Kerkelijke bijdrage en grafgelden 2015

Begroting
Begroting 2017

Rekening en Verantwoording
Jaarrekening 2015

Notulen Raad van Toezicht 2016
Notulen RvT 3 april 2016
Notulen RvT 11 december 2016

If this is an image, you can do this:

Stukken Raad van Toezicht 2016
41.5_Sjechieta_brief_info_aan_Centrale_Commissie_2016-02-23
Mededelingen_bestuur 31_maart 2016
Notitie bezuiniging.31_maart_2016
Jaarrekening 2015
Halfjaarcijfers 2016
Groeien en Snoeien deel 2.
Voorstel toelating Sjoelgemeenschap Amstelland
Voorstel organisatie koepelleden
Herstructureringsvoorstel NIK met_voorbrief_CC vergadering
Update_RvT_september 2016
Snoeien en groeien vervolgpresentatie
Begroting 2017
Keuzes voor toekomstig beleid
Update RvT december 2016

Reglement
Reglementen 2013 (geldend vanaf 1-5-2013)
Reglement Joodse Gemeente Amsterdam (zoals geldend tot 30-04-2013)

Diversen
<NIHS Rechten en plichten

Comments are closed.