Bestuur

Het bestuur van de Joodse Gemeente Amsterdam bestaat uit zeven leden. Zij worden door de Raad van Toezicht benoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar. De verschillende bestuursleden verdelen de werkzaamheden (portefeuilles) onderling, zoals kasjroet, eredienst, begrafeniswezen, personeel & organisatie, financiën en communicatie. Het Dagelijks Bestuur stelt de jaarlijkse begroting samen en biedt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht. Ook legt het Dagelijks Bestuur jaarlijks verantwoording af voor het bestuursbeleid middels de jaarrekening (rekening en verantwoording).  Bestuursvergaderingen worden gemiddeld eens per twee weken gehouden. Deze zijn niet openbaar.

Bestuursmanifest NIHS bestuur 2013-2015

De NIHS heeft de afgelopen jaren op juridisch, organisatorisch en financieel gebied een metamorfose ondergaan. Ze is omgevormd van een ‘Joodse ‘Gemeente’ naar een federatie van ‘sjoelgemeenschappen’. Het nieuwe bestuur van de NIHS streeft er naar om in goed overleg met direct betrokkenen deze ingeslagen weg te vervolgen en zo onze Kehilla verder te versterken.

Uitgangspunt is het gezamenlijk bouwen aan een Joodse gemeenschap van ‘tora im derech erets’ een gemeenschap gestoeld op traditie, wederzijds respect en solidariteit waar (meer) leden zich mee verbonden voelen.

Dat betekent dat we de fundamentele cultuuromslag van het functioneren van de organisatie tot nu toe naar een nieuwe meer facilitaire op participatie gerichte organisatie zullen doorzetten. We streven daarbij naar een open communicatie met sjoelgemeenschappen en leden.  En ook oog houden voor de Kehilla in een breder verband. Dus zoeken naar samenwerking en integratie van de infrastructuur op landelijk niveau, in combinatie met een directe hechte (sociaal/pastorale) band op niveau van de (sjoel)gemeenschap.

Concreet wil het bestuur de komende 2 jaar verder stappen zetten naar:

Open communicatie en imago verbetering naar (potentiële) leden

  • Open communicatie en imago verbetering naar (potentiële) leden
  • Integratie van – een financieel gezonde – infrastructuur voor Joods Nederland.
  • Versterking en verdere kanteling van de taken en financiën naar de sjoelgemeenschappen.
  • Eén landelijk (opper)rabbinaat.
  • Een vriendelijke servicegerichte facilitaire organisatie voor leden en sjoelgemeenschappen
  • Een NIHS die samen met de aangesloten sjoelgemeenschappen als positief wordt ervaren en waar leden zich op hun gemak voelen.

Samenstelling  Dagelijks Bestuur

David Brilleslijper

David Brilleslijper(1965)
(tijdelijk-voorzitter)

Klaus Vink (penningmeester)

Klaus Vink(1951)
(penningmeester)

Ruben Troostwijk(1972)Sjoelgemeenschap RAS

Ruben Troostwijk(1972)

 

Jair Eisenmann

Jair Eisenmann(1966)
(rabbinaatszaken)

Contact met het Dagelijks Bestuur: directie@nihs.nl

Bestuur stelt zich voor.

De  bestuursleden stellen zich persoonlijk kort aan u voor. Ook treft u het bestuursmanifest hierbij aan. Daarin schetst het nieuwe bestuur het beleid voor de komende jaren.

 David Brilleslijper (Amsterdam 1965)

David Brilleslijper

David Brilleslijper
(vice-voorzitter)

Persoonlijk: Getrouwd met Sonja Brilleslijper – Kater, drie kinderen (19, 16 en 14).

Studie: Bedrijfseconomie VU en diverse post doctorale opleidingen (INSEAD, Frankrijk; RU Groningen en Sloan Business School, USA).

Werkervaring: (staf)Directeur Delta Lloyd verantwoordelijk voor Corporate Communications, Investor Relations en duurzaamheid, betrokken bij diverse projecten op snijvlak communicatie, financiën en strategie. Eerder diverse management en staffuncties bij de Nederlandse Spoorwegen, Koninklijke Hoogovens en Corus plc.

Nevenfuncties: secretaris Delta Lloyd Foundation, Gastdocent Corporate Communications, adviseur communicatie opleiding SRM, penningmeester Joodse Omroep, bestuurslid AMOS.

Overige bestuurservaring: Lid bestuur B’nai Brith loge Hilleel tot april 2013, eerder onder andere JBO, Bne Akiwa, VVD, NIISA, CIDI en Mizrachi. Lid Kerkenraad NIHS 1993-97.

Sjoelgemeenschap: AMOS

Jair Eisenmann (Amsterdam 1966)

Jair Eisenmann

Jair Eisenmann
(Rabbinaatszaken)

Persoonlijk: Getrouwd met Tali Eisenmann,           kinderen Moishi en Gilat Z’l.

Studie: HEAO Amsterdam.

Werkervaring: Ondernemer in het ontwikkelen en produceren van generieke geneesmiddelen en wereldwijde verkoop.

Nevenfuncties:  11 jaar stadsdeelraadlid voor de VVD in Zuid ( voorheen ZuiderAmstel), waarvan de laatste 3 jaar als vice fractievoorzitter. Lid Chewre kediesje van Amsterdam.

Overige bestuurservaring: mazkiroet van Bne Akiwa, bestuur van Ijar Amsterdam.  Verder gabbe (geweest) in Sjoel Buitenveldert, Beth Shalom en AMOS.

Sjoelgemeenschap: AMOS

 

Ruben Troostwijk (Gouda 1972)

Ruben Troostwijk

Ruben Troostwijk

Persoonlijk: getrouwd met Sharon Wins, kinderen Zeb en Sharai.

Studie: economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (drs.).

Werkervaring: Ondernemer in reclame en informatie technologie. Partner en directeur van Viggo (www.viggo.tv), smart tv oplossing voor de hospitality branche. Oprichter en directeur van De Beker Media (Boomerang 2001), Hotsms (Buongiorno 2007). Deelname en actief in Nederlandse/Israëlische technologie start-up.

Nevenfuncties: lid raad van toezicht van Beth Shalom.

Overige bestuurservaring: Voorzitter CIA, activiteiten op De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereniging, activiteiten bij Rotterdamsch Studenten Corps, bestuurder en voorzitter Young CIA.

Sjoelgemeenschap: RAS

 

Klaus Vink (Amsterdam 1951)

Klaus Vink (penningmeester)

Klaus Vink
(penningmeester)

Persoonlijk: Getrouwd met Shoshi Aharon, vier kinderen

Studie:  Nederlands Recht ( vennootschapsrecht, bedrijfseconomie en belastingrecht) 1970- 1975 Postdoctoraal Belastingrecht Amsterdam.

Werkervaring:

Sinds 1975 werkzaam als belastingadviseur bij Nobel en van Wierst  Belastingadviseurs BV en sinds 1987 werkzaam als advocaat / belastingkundige bij Caron & Stevens / Baker Mckenzie, resp. Vink en Partners Advocaten, Belastingadviseurs en  Notaris, partner bij Nobel en Van Wierst B.V. (1980), worldwide partner bij Caron & Stevens/Baker McKenzie. Oprichter en senior partner Vink en Partners Advocaten, Belastingadviseurs en Notaris 1990

Werkzaam als advocaat en belastingkundige, als zaakwaarnemer/ adviseur profvoetballers, onroerend goed beleggingen, duurzame projecten. Initiator en betrokken geweest bij ontwikkeling van diverse ter beurse genoteerde  (fiscaal getinte) beleggingsfondsen.

Nevenfuncties: bestuurslid/ penningmeester Vereniging  Social Venturing en Enterpreneur-ship Nijenroad. Oprichter Stichting Bejachad. Lid van de Nederlandes Orde van Advocaten / Belastingkundigen, Vereniging van Belastingwetenschappen, The International Association of Jewish lawyers and Jurists.

Overige bestuurservaring: Onder andere diverse commissariaten waaronder president-commissaris van Arubabank en commissaris van Orco-bank. Ruim 20 jaar penningmeester/ voorzitter Ajax Business Associates.

Sjoelgemeenschap: RAS

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.