Category Archives: NIHS

Grafgelden per 1 januari 2018

Bij de invoering van NIHS 2.0 werd tot een aantal maatregelen besloten over de contributie (kerkelijke bijdrage): geleidelijke verlaging van de contributie en afschaffing van een inkoopsom bij lid worden enerzijds en invoering van grafgeld anderzijds (bij begraven op 1 … Continue reading

Contributie bijdrage 2018

In de raad van Toezicht van 11 december 2016 is de contributietabel 2017 vastgesteld: klasse totaal verzamelinkomen basistarief 1) korting vroegbetaling 3) basistarief na kortingen in € 1 Minder dan 12.660 € 251 € 120 € 131 2 12.661 – 25.300 € 331 € 120 € 211 … Continue reading

Bespaar kosten! Doe een gift zonder notariële akte

anaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een onderhandse overeenkomst in plaats van een notariële akte te gebruiken. De notaris hoeft u dus niet meer in te schakelen en dat bespaart kosten! Om aftrekbaar te zijn moet de periodieke gift … Continue reading

Nieuw NIHS bestuur benoemd

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering donderdag 13 juni een nieuw bestuur benoemd. De leden zijn: David Brilleslijper, Jair Eisenmann, Ruben Troostwijk, Klaus Vink en Eron Wolf. De laatste werd tot voorzitter benoemd en is de enige, die … Continue reading

In memoriam: oud chazan Uriel Moskovits ע”ה

In Israel overleed onlangs  oud chazan Uriel Moskovits.  Uriel was chazan in de Lekstraat sjoel van 1968 tot 1972. Zijn nog steeds zeer geliefde en gewaardeerde vader Ben Tsion Moskovits   ע”ה overleed in dat jaar kort voor Rosj Hasjana. Daardoor … Continue reading

Uitslag Koepelverkiezingen Raad van Toezicht

De uitslag van de Koepelverkiezingen voor de Raad van Toezicht is bekend. De volgende personen zijn gekozen als leden van de Raad van Toezicht voor de Koepel: Edith de Haas, Herman Loonstein en Micha Zwaaf De volgende personen zijn gekozen … Continue reading

verlenging stemperiode verkiezing kandidaten Raad van Toezicht

Beste Koepelleden, Onlangs heeft u een stembiljet in de brievenbus gehad met 9 kandidaten waaruit u kunt kiezen, voor afvaardiging naar de Raad van Toezicht. Wij hebben besloten, ivm met de verschillende dagen die in deze periode vallen waarop geen … Continue reading

UITSLAG STEMMING SJOELGEMEENSCHAPPEN

Wij zijn verheugd dat er een zeer grote respons is gekomen om te kiezen voor een sjoelgemeenschap. Hieronder de uitslag: Aantal                  Stemmen RvT Lekstraat Sjoel:                  25             … Continue reading

NIHS ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN voor de periode 2013 – 2015

De NIHS is op zoek naar nieuwe bestuursleden die de komende 2 jaar leiding en richting aan de NIHS willen geven. Leden die zich hiervoor kandidaat willen stellen worden nadrukkelijk verzocht dit voor 15 mei a.s. kenbaar te maken door … Continue reading

ANTWOORDKAART SJOELGEMEENSCHAPPEN‏

Beste leden van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) Mijn persoonlijke oprechte excuses, uiteraard ook namens de organisatie, voor het versturen van een antwoordkaart met een onjuist antwoordnummer. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren en ik neem hier de volle verantwoording … Continue reading