Category Archives: Hakehilla

PARASJA WAJAKHEEL-PEKOEDEE

rij mee in de PARSCHE-PARASJA van DE WEEK: WAJAKHEEL-PEKOEDEE                                                        www.chabad.nl/rabbijnvorst     Parsche Numerologie: 10 en 11. Waar komt die uitleg vandaan?    Iedereen zit met vragen. Zo ook rabbijn Vorst. Hij vraagt zich af: – Waarom worden op deze … Continue reading

PARASJA KIE TISSA

  rij mee in de PARSCHE-PARASJA van DE WEEK: KIE TISSA                                                  www.chabad.nl/rabbijnvorst   ‘Emmes- waar’ zeggen wij soms om te benadrukken dat iets werkelijk waar is. Want ’emmes-emmet’ betekent ‘waar’. Maar wat heeft dat te maken met de 9e sidra … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Katz

Tussen Poerim en Pesach Poerim is nog maar net achter ons. We hebben geluisterd, gegeven, gelachen en gedronken. Nu gaan we verder, Pesach komt in zicht! Vanmiddag zat ik in de trein , het Hollands landschap gleed voorbij sloten beetje … Continue reading

PARASJA TE’TSAWEE

rij mee in de PARSCHE-PARASJA van DE WEEK: TE’TSAWEE                                                    www.chabad.nl/rabbijnvorst   Over 8 gewijde ‘kledingstukken’ voor de Koheen Gadol-Hogepriester wordt in de 8e sidra van het boek Sjemot-Exodus verteld. Opmerkelijk. U hoort meer over het getal 7 – of een veelvoud … Continue reading

PARASJA TEROEMA

geef uw bijdrage en rij mee in de PARSCHE-PARASJA van de WEEK: TEROEMA                                                 www.chabad.nl/rabbijnvorst   Teroema is de 7e sidra van het boek Sjemot-Exodus. Sjabbat is de 7e dag van de week. Toevallig?   Wat kan als werkelijk bezit … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Spiero

Waarom moet de ĝanef dubbel terugbetalen? Waarom mag je geen rente heffen? Afgelopen week hebben wij in de Tora gelezen hoe het Joodse volk de Tora, de Tien Geboden van Hasjem, G’d, op de berg Sinai heeft ontvangen. In de … Continue reading

In memoriam Rav J. Strauss zl.

Enkele weken geleden is Rav J. Strauss overleden in Israel. Een paar woorden ter herinnering aan deze innemende en hartelijke persoon. Rav Strauss was jarenlang studentenrabbijn in Amsterdam in opdracht van het NIK. Vele jongeren maar ook  ouderen volgden zijn … Continue reading

PARASJA JITRO

RIJ  MEE IN DE WEKELIJKSE PARSCHE-PARASJA: JIT’RO                                                 www.chabad.nl/rabbijnvorst   Verbijstering! Hoe is het mogelijk dat een para’sja van de Tora ‘Jit’ro’ wordt genoemd?! Immers, Jit’ro was een afgodendienaar en adviseur van Pharao! Blijf luisteren; wind u niet op!   Niet … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Vorst

HOOG BEZOEK ! Er wordt gebeld. Ik doe open. En wie staat daar? Het is Stanley Miller! De wereldberoemde Stanley Miller die, samen met Harold Urey, in 1953 aantoonde dat organische moleculen in een levenloze omgeving uit anorganische stoffen kunnen … Continue reading

25 Jaar Beth Shalom-sjoel. 25 Jaar een goede mengeling van kavvana en bejegening

Bij het 25-jarig bestaan van de sjoel in Beth Shalom Buitenveldert vormt de goede mengeling van kavvana (devotie bij de tefillot) en respectvolle en geïnteresseerde onderlinge bejegening de rode draad. Opeenvolgende sjoelbesturen en gabba’im waken op soepele wijze over de … Continue reading