Category Archives: Hakehilla

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Spiero

Waarom moet de ĝanef dubbel terugbetalen? Waarom mag je geen rente heffen? Afgelopen week hebben wij in de Tora gelezen hoe het Joodse volk de Tora, de Tien Geboden van Hasjem, G’d, op de berg Sinai heeft ontvangen. In de … Continue reading

In memoriam Rav J. Strauss zl.

Enkele weken geleden is Rav J. Strauss overleden in Israel. Een paar woorden ter herinnering aan deze innemende en hartelijke persoon. Rav Strauss was jarenlang studentenrabbijn in Amsterdam in opdracht van het NIK. Vele jongeren maar ook  ouderen volgden zijn … Continue reading

PARASJA JITRO

RIJ  MEE IN DE WEKELIJKSE PARSCHE-PARASJA: JIT’RO                                                 www.chabad.nl/rabbijnvorst   Verbijstering! Hoe is het mogelijk dat een para’sja van de Tora ‘Jit’ro’ wordt genoemd?! Immers, Jit’ro was een afgodendienaar en adviseur van Pharao! Blijf luisteren; wind u niet op!   Niet … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Vorst

HOOG BEZOEK ! Er wordt gebeld. Ik doe open. En wie staat daar? Het is Stanley Miller! De wereldberoemde Stanley Miller die, samen met Harold Urey, in 1953 aantoonde dat organische moleculen in een levenloze omgeving uit anorganische stoffen kunnen … Continue reading

25 Jaar Beth Shalom-sjoel. 25 Jaar een goede mengeling van kavvana en bejegening

Bij het 25-jarig bestaan van de sjoel in Beth Shalom Buitenveldert vormt de goede mengeling van kavvana (devotie bij de tefillot) en respectvolle en geïnteresseerde onderlinge bejegening de rode draad. Opeenvolgende sjoelbesturen en gabba’im waken op soepele wijze over de … Continue reading

PARASJA BE’SJALACH

rij meen in de wekelijkse PARSCHE-PARASJA: BE’SJALACH                                                      www.chabad.nl/rabbijnvorst   ‘Hartverwarmend, emotioneel! En inspirerend om … Continue reading

Sjabbatviering voor 30-gers en 40-gers bij familie Rabbijn Zwi Spiero thuis en de Auschwitz Herdenking

Afgelopen vrijdagavond hadden wij bij ons thuis een sjabbatviering voor Singles 25+ met een heerlijk diner verzorgd door mijn echtgenote. Mijn kindertjes hebben mooie Tora-woorden gezegd over de parasja van de week, met z’n allen goed gezongen en gezamenlijk gebensjt. … Continue reading

PARSCHE-PARASJA BO

  rij mee in de PARSCHE-PARASJA van de WEEK: BO                                         www.chabad.nl/rabbijnvorst   Nog 3 plagen in parasja no. 3 van het boek Sjemot-Exodus. Waarbij de Ivriet letters van het woord/de naam BO een getalwaarde heeft van 2+1=3. Nog meer … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Katz

בסד Over de travel ban en de travel order Washington  DC 28  januari 2017. Deze dag zal de geschiedenis ingang als de dag van de grote  ontluistering  a rude awakening zeggen ze aldaar. De dag waarop de VS opeens niet … Continue reading

PARASCHA WA’EERA

rij mee in de PARSCHE-PARASJA van de WEEK: WA’EERA                                           www.chabad.nl/rabbijnvorst   Welk groots nieuws brengt Rasjie ons met zijn verklaring ‘Avraham, Jitschak en Ja’akov, dat zijn onze awot-aartsvaders’. Dat weten wij toch allang! Uw begrijpelijke vraag wordt beantwoord.   Zondag jongstleden – … Continue reading