Category Archives: Hakehilla

WAJEE’SJEV

rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK                                                                                       www.chabad.nl/rabbijnvorst *Joseef droomt. Hij ziet zon, maan en sterren. Elf sterren. Als aanduiding van zijn elf broers. Maar er zijn méér dan elf sterren. Miljarden. En daarvan kunnen wij een groot … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Wolff

Twee wonderen hebben plaatsgevonden tijdens de periode van de Chashmonaim. Het eerste wonder is dat een klein groepje joden een grote groep Grieken heeft overwonnen. Het tweede wonder is dat een klein kruikje met olijfolie genoeg  voor het aansteken van de vlam … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Vorst

MONOPOLY  IN  JOODS PERSPECTIEF De maand Kisleev is begonnen. Nog enkele weken en wij vieren Chanoeka. En mij, in ludieke stemming verkerend, wordt gevraagd een artikel voor de nieuwsbrief te schrijven. Zie hier het – begrijpelijk ludieke – resultaat: Er … Continue reading

WAJEE’TSEE 5778/2017

                         rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK                                                                                         www.chabad.nl/rabbijn vorst *Vergissen is menselijk. Dat overkwam rabbijn Vorst vorige week. Nu schenkt hij wel aandacht aan de bedoelde mizmor-psalm die bij het 111e ‘levensjaar’ van zijn moeder z.l. hoort. … Continue reading

TOLEDOT 5778/2017

                             rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK                                                                                              www.chabad.nl/rabbijnvorst *Jitschak en Rivka zijn ‘vorige week’ met elkaar getrouwd. Zo verschillend; passen zij eigenlijk wel bij elkaar? De herinnering aan een chazan die niet alleen met zijn keel zong, … Continue reading

CHAJEE SARA

rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK                                                                                      www.chabad.nl/rabbijnvorst *Waren alle 127 levensjaren van aartsmoeder Sara goed? Dat zou je toch niet zeggen na alles wat wij de afgelopen Sjabbatot over haar in de Tora hebben gelezen. Toch maakt … Continue reading

SHMUELS SOPA COLUMN

Actieve weken voor de nihs Gedurende de afgelopen twee weken was de NIHS actief op meerdere fronten. Tot ons groot genoegen konden wij samen met Chabad Amsterdam een tefilien en mezoezot actie organiseren. Hiervoor was speciaal uit Israël gekomen, de … Continue reading

Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Katz

Parsjat Chaje Sara, eeuwig licht. Deze sjabbat lezen we over het licht dat uitging. Sara’s kaarsen brandden namelijk van de ene vrijdagavond tot de volgende vrijdagavond. Dat ging door zolang ze leefde. Toen ze stierf hield dat op. Pas toen … Continue reading

WAJEERA 5778/2017

rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK www.chabad.nl/rabbijnvorst *Wilt u een complete Sjabbat-ochtenddienst meemaken in Nepal? Het Nepalnetelige probleem is intussen opgelost. Ongelooflijk wonderlijk! *Hebt u ook al zolang willen weten waarom er altijd bij een briet-miela – besnijdenis … Continue reading

LECH LECHA 5778/2017

                            De PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK                                                                   www.chabad.nl/rabbijn vorst Lech – ga. Lecha – naar jezelf; naar je diepere zelf. Wat betekent deze opdracht aan de stamvader van het Joodse volk? Een opdracht, waarmee ook de andere volkeren zullen worden … Continue reading