Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Katz

De held?

De Tora vertelt ons deze week een vreemd verhaal.

Inderdaad wij zaten diep in de sores in Egypte. We gingen gebukt onder een enorme slavernij en hashem besloot hier iets aan te doen.

Wij zijn gewend geraakt aan presidenten die opeens als een komeet omhoog schieten en op een of andere manier een massa aan zich weten te binden die dan vervolgens het presidentiele paleis gaan bewonen. Wat zien we echter in de Tora?

De man die het allemaal moet gaan doen:

Belandt in een mandje in het water en wordt toevallig gered door een prinses.

Dezelfde man ontsnapt ternauwernood aan het zwaard van de beul van Pharao.

Hij moet vervolgens vluchten voor zijn leven, wat hij op die vlucht meemaakt leest u in de midrasj

Als hashem met hem gaat spreken wordt hij bestraft voor de foute of ongepaste opmerkingen die hij maakt.

Als hij iets te traag is met de brit mila van zijn zoon wordt hij bijna verzwolgen, alleen zijn vrouw weet de situatie te redden.

Hij krijgt te horen dat niet hij, maar zijn broer degeen wordt die  de star of the show wordt in de te bouwen tempel.

Als hij eindelijk voor Ppharao staat wordt het een groot fiasco. Iedereen keert hem de  rug toe.

Niets  TV star, niets overwinnings party, niets  geweldige exit polls.

Wat dan wel?

De Tora leert hier een essentiële les die ik verleden week leerde in het ziekenhuis in Haarlem.

De hele joodse wereld stond op zijn kop van het Donald Trump station in  jerusalem. Geweldig, we have made it. Tot mijn cliënt vanuit zijn ziekenhuis bed zei: Ik ben pas blij als het beth hamikdasj wordt gebouwd.

Hij gaf daarmee aan dat het alleen gaat om de plek die we hashem willen geven

Zo ook  hier. De Tora leert ons een ding in dit verhaal:

Zelfs de verlosser is een pion in de hand van Hashem. Ook die persoon wordt kritisch bekeken.

Er zijn daar geen ontmoetingen die geheim blijven, er is daar geen fake news. Alles is real, alles  wordt bekeken. Het is een spiegel; een spiegel  van de wereld zoals  die eigenlijk behoort te zijn.

Temidden van al dat geweld en rumoer een boodschap, de boodschap van de brandende doornbos.

De Tora geeft daar aan dat Hashem verscheen belabat esj in een vlam. Rasji merkt op dat  dat woordje labat, het woord lev – hart bevat. In alle tsores en ellende  is er namelijk Hashem die de pijn het verdriet en de hopeloosheid voelt en zich dit aantrekt.

De rest er om heen is alles schijn, dit is de echte essentie.

Dat is wat onze held- Moshe rabenu- doet.

Shabbat shalom

Rabbijn Shmuel Katz

Comments are closed.