WAJIGASJ

                                                                  rij mee in de PARSCHE-PORSCHE van DEZE WEEK
 
‘Anie Joseef!’ roept de onderkoning uit. ‘Ik ben Joseef!’
Na 22 jaar ontmoeten vader Ja’akov en zoon Joseef elkaar weer. Maar tegen wie praat vader Ja’akov daar op dat historische, aangrijpende moment?
Uw vraag wordt beantwoord. Wel heel bijzonder en mogelijk niet voor ons gewone mensen weggelegd. Maar toch, inspirerend.
 
Sjema Jisraeel: Hasjem-G.d is (nu nog alleen) Ellokeenoe – ónze G.d. Maar eens: Hasjem èchad – eens zal Hasjem-G.d door de gehele mensheid als G.d erkend en aanvaard worden.
 
Dit universele aspect van het Jodendom komt o.a. tot uitdrukking bij het buiten, op de openbare weg, aansteken van de Chanoeka-menora. Zoals ook in Nederland onder grote belangstelling op tal van plaatsen is geschied.
U hoort de woorden die rabbijn Vorst daarover onlangs op het Scheldeplein in Amsterdam uitsprak. ‘Van verleden naar heden. En van het heden naar de toekomst.’
 
Rabbijn Vorst brengt deze Sjabbat door in het NIK-NIHS-winterkamp-machanee van Tikwatenoe ergens in den lande. Te midden van de nu nog jonge toekomst van Joods Nederland. Hij hoopt op een sfeervolle Sjabbat daar en wenst ook u een
                                       
                                           ! ! !   S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H    ! ! !
 
                                                  Al gekeken op www.JodendomOnline.nl naar DE EVOLUTIE VAN DE EIFFELTOREN,
                                                                   een reeks lichtvoetige artikelen, geschreven door rabbijn ing. I. Vorst? Doen!
 
                  Met G.ds Hulp volgende week weer opnieuw informatie over de SjabbatSidra!
                                                             
                                                   www.chabad.nl/rabbijnvorst

Comments are closed.