Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Wolff

Twee wonderen hebben plaatsgevonden tijdens de periode van de Chashmonaim. Het eerste wonder is dat een klein groepje joden een grote groep Grieken heeft overwonnen. Het tweede wonder is dat een klein kruikje met olijfolie genoeg  voor het aansteken van de vlam voor 1 dag uiteindelijk acht dagen is blijven branden.

In de hele Al hanissim wordt alleen gesproken over de oorlog en niet over het wonder met het kruikje. Er wordt wel gesproken over het aansteken van de menorah maar niet over het wonder zelf.

Als wij de al hanassim lezen, dan lezen wij over oorlogsperikelen, er wordt een hele beschrijvinggegeven..”meatim rabim….Wat is het wonder in de oorlog tussen de onzuiveren en de zuiveren? Het lijkt alsof het logisch is dat de onzuiveren hadden moeten winnen? 

De oorlog van de chashmonaim was de eerste oorlog in Israel tijdens het bestaan van de Bet Hamikdash. Het feit was dat het joodse volk niet meer onafhankelijk was. Eerst hebben de Perziërs en daarna de Grieken een deel van het joodse verleid om zich te assimileren. Juist op dat moment stonden de Makkabim op om oorlog te voeren zonder enige concessies om het verbond met G’d te handhaven. Hierover gaat AHnissim. De oorlog van de Makkabim is een permanente oorlog, ook met verliezen een ook met naoorlogse zorgen. Een militair die een hele tijd lang militair is geweest kan het heel moeilijk krijgen bij zijn terugkomst in het civiele leven.

Daarom vertelt de AHanissim ons ..ve acharei chen…na de oorlog, de re-integratie na de oorlog. Men zegt dat zij eerst naar de hechal kodschecha zijn gegaan, waar weinig schade was, en uiteindelijk naar de chatsot kodschecha waar helemaal niets meer aanwezig was. De Makkabim hebben de vlam aangestoken waar niets meer aanwezig was. Zelfs zonder kaders, zonder familie geeft de vlam ons hoop en richting om verder te gaan in de goeie richting en geeft ons het gevoel van zekerheden.

Ik wens iedereen dat het licht wat wij thuis naast onze deuropeningen aansteken niet alleen onze eigen huizen zal verlichten maar ook de buitenwereld.

Chanoeka sameach en gut shabbes,

Eliezer Wolff

Rav & Av Beth Din
Amsterdam & ressort

Comments are closed.