SHMUELS SOPA COLUMN

Actieve weken voor de nihs

Gedurende de afgelopen twee weken was de NIHS actief op meerdere fronten. Tot ons groot genoegen konden wij samen met Chabad Amsterdam een tefilien en mezoezot actie organiseren. Hiervoor was speciaal uit Israël gekomen, de sofer Chaim Galinski, een specialist op het gebied van tefillin. Hij deed deze actie overigens samen met onze eigen sofer Motty Rosenzweig. In de week die hij in Amsterdam was hebben meer dan 50 mensen bij hem hun tefillin laten checken. Bij een behoorlijk groot percentage van deze mensen was het nodig om iets aan de tefillin te repareren of te verbeteren. Enkelen moesten ook een nieuw paar tefillin omdat hun huidige paar niet meer voldeed. Wij zijn Chabad Amsterdam en speciaal Akiwa Kamissar en Daniel van Praag, dankbaar voor deze hele prettige samenwerking. Ook zijn wij heel blij met deze sofer. De sofer werkte letterlijk van de vroege ochtend tot de late avond. Daarnaast stond hij iedereen vriendelijk en prettig te woord. Alle mensen die hun tefililn bij hem hebben laten checken gingen dan ook met een goed gevoel naar huis.

Op 31 oktober gaf mevr. D. P. de Winter in het JCC een boeiende uiteenzetting over endometriose. Dit is een kwaal waar helaas een op de zeven vrouwen te maken krijgt. Deze leidt dan tot het niet in vervulling gaan van de kinderwens bij even zovele echtparen. Een gemeenschap gericht op kinderen en het krijgen daarvan, dient te beseffen dat er ook aandacht dient te zijn voor zij die dit dolgraag zouden willen maar dat helaas niet kunnen.

Tijdens deze week vond de eerste Sjmikkelen & Sjmoezen van deze winter plaats. Dat was afgelopen woensdag 1 november. Blijkbaar zijn de croquetjes, broodjes en worst van Sal Meijer nog steeds onweerstaanbaar. Wij hebben van de gelegenheid misbruik gemaakt om ons lid, Elimelech van Dijk, in het zonnetje te zetten. Elimelech is sinds een jaar de tweede man van deze zaak, naast Maurits Blog. Elimelech had zich die week verloofd met Efrat Hofman uit Antwerpen. Reden te meer om een aantal van zijn familieleden en vrienden ook uit te nodigen. Groot was het enthousiasme toen hem opeens een mazeltov-taart werd aangeboden. Iedereen in de zaak begon spontaan siman tov-oe-mazal tov te zingen. Elimelech was totaal verrast.

Déze week bracht ons een iets serieuzer onderwerp. Mevrouw Katerina von Schnurbein, coördinator bestrijding antisemitisme voor en namens de EU, bezocht onze kehilla. In dit kader had zij een drietal ontmoetingen.

Maandagavond dineerde zij samen met een groep mensen die op een heel directe manier in hun leven met antisemitisme te maken hebben (gekregen). Gelukkig leven de meesten onder ons op een heel vredige manier. Dat neemt niet weg dat er onder ons mensen zijn die helaas te maken krijgen met heftige vormen van antisemitisme. Dat kan zijn in de privé sfeer, zoals b.v. in het contact met buren, maar ook op straat waar men zich soms niet schroomt om antisemitisch naar buiten te treden. Een van de voorbeelden is het feit dat tijdens een 4-mei herdenking mensen voorbij lopen en luidkeels roepen: “Alle Joden aan het g…”.

Vervolgens sprak mevrouw von Schnurbein in de Jerusalem zaal over de werkzaamheden van de EU op dit gebied. Er is sinds 2016 een officiële definitie van wat antisemitisme wel of niet is. Deze is echter niet bindend. Een feit waarvan regelmatig misbruik wordt gemaakt. Een ander feit is dat meerdere Europese landen stelselmatig weigeren gegevens over antisemitisme in hun land te doen toekomen aan de Europese Commissie. Maar er is ook positief nieuws te melden. De Europese commissie heeft veel vooruitgang gemaakt op het gebeid van de sociale media. Dit heeft ertoe geleid dat de grote media bedrijven extra waakzaam zijn geworden en ook antisemitische berichten. verwijderen. Dit neemt niet weg dat een uitspraak tegen Israël niet meteen strafbaar is. Dat wordt pas het geval als deze openlijk aanzet tot haat en geweld. Na haar lezing  beantwoordde mevrouw von Schnurbein een hele reeks boeiende vragen vanuit het zeer geanimeerde publiek. De avond werd voorgezeten door Hadassa Hirschfeld.

Dinsdagochtend had mevrouw Schnurbein ter afsluiting van haar bezoek een ontmoeting met politici uit Groot Amsterdam. Tijdens een ontbijt in het JCC sprak zij met politici van de Christen Unie, SGP, VVD, D66, CDA en PvdA. Op boeiende wijze vertelde mevrouw von Schnurbein wat de insteek is van de Europese Commissie en wat deze organisatie allemaal doet. De aanwezigen maakten meteen een vertaalslag naar hetgeen zij op lokaal of provinciaal niveau kunnen doen. Hierbij denken wij aan educatie, voorlichting en preventie. Dat is veel beter dan achteraf slachtofferhulp te moeten geven. Het ontbijt was ook belangrijk omdat de aanwezige politici een beeld kregen van hetgeen er leeft binnen de Joodse gemeenschap van Groot Amsterdam. Meerdere politici betuigden hun vriendschap voor en verbondenheid met de Joodse gemeenschap.

Na deze drukke week gaan wij onvermoeid verder met voorbereidingen voor een grootse Chanoeka. Een Chanoeka welke wij gaan afsluiten op de 8e avond Chanoeka (19 december) in de aanwezigheid van de ambassadeur van Israel, Aviv Shiron. Na het aansteken van de menorah gaan wij gezellig eten. Deze maaltijd wordt gevold door een vrolijk cabaret, uitgevoerd door Cabaret Quatsch. We hopen u allen te zien!

Uw Sopa

Shmuel Katz

Comments are closed.