Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Wolff

Met Ne’ila bereiken wij het hoogtepunt van deze heilige dag. Onze geleerden geven een mashal: De zoon van de koning was heel erg ziek en zijn laatste momenten waren aangebroken. De dokters hadden nog maar één hoop, men moest de diamant van de kroon van de koning gebruiken en deze tot poeder malen. Het diamantpoeder zou dan vermengt moeten worden met een drank om deze als medicijn aan de zoon te bieden. Omdat dit de laatste hoop was ging de koning hiermee akkoord. Alles werd gedaan en de drank werd de zoon aangeboden. Maar de zoon weigerde de drank op te drinken, hij weigerde zijn mond open te doen. 

Zo staat  Hakadosh Baruch nu voor ons, hij heeft alles al gedaan voor ons. hij heeft alle diamanten van zijn kroon afgehaald, de diamanten gemalen en in een drank gestopt. Het enige wat Hij van ons vraagt is dat wij onze mond opendoen om de drank op te drinken. Maar wij zijn te moe, hebben de hele dag gevast, hebben staand gebeden en hebben geen kracht meer om nog iets te doen. Het is belangrijk om te weten dat het hoogtepunt van Yom Kippur Ne’ila is. 

Tijdens de herhaling van de Shmona Eisrei zeggen we de 13 midot (de 13 kwaliteiten) zeven keer. De Ramchal zegt dat hierdoor men de status van Adam harishon vóór zijn zonde, heeft bereikt. De kracht van dat moment is dat men terug kan gaan in de tijd, wij kunnen herstarten zoals een mens kan herstarten na techijat hametim. Het gebed van Ne’ila dient op dat niveau plaats te vinden. Het is een moment van symbiose met de shechina. De chafets chaim geeft het volgende voorbeeld als illustratie voor het missen van dat ene belangrijke moment: Een koning stuurt zijn soldaat naar een ver land. Op een dag besluit de koning dat verre land te bezoeken en ontmoet de soldaat, hij vraagt hem of hij iets nodig heeft. ‘ “Ja, antwoordt de soldaat, ik zou graag willen dat mij af en toe een voedselpakket werd opstuurt”. De koning antwoordt hem: “Dwaas, waarom vraag jij een voedselpakket, je had kunnen vragen om naar huis te worden gestuurd!” Zo ook met Hakadosh Baruch hu, Hij zegt: Vraag iets wat op het niveau van Neila is, verhoog je boven je dagelijkse behoeftes. 
Eliezer Wolff

Rav & Av Beth Din
Amsterdam & ressort

Comments are closed.