Van onze Rabbijen, deze week Rabbijn Katz

בסד

Met de  blik naar Rosj hasjana
Over twee weken staan wij in sjoel en luisteren naar het sjofar blazen. Direct na het sjofar blazen zeggen wij Asjree ha-am jod-ee teroea: Gelukkig is het volk dat weet wat de teroea is. Er wordt in de midrasj daar iets aan toegevoegd. Gelukkig is het volk dat middels de teroea hasjem weet te verleiden. Wat wil dat zeggen?

Doorgaans denken we aan iets anders als we het over verleiden hebben, wat is hier dan wel de bedoeling? De rebbe van Kotsk legt dit uit. Hij zegt het gaat erom dat we tonen een band  te hebben met de Tora.  Onze nesjamma is immers een deel van hasjem zelf. Door de Tora tonen we de verbondenheid met hasjem.

De sjofar die uit het binnenste van de mens komt laat zien wat er leeft in die mens. Als we daar staan en naar de sjofar luisteren staan we daar met ons gehele jahadoet. Met de   miswot en de niet zo mitswot van het afgelopen jaar. Op dat moment gaat het niet meer om franje om glans maar om essentie. Op dat moment is voor de gek houden even niet aan de orde. Daarom, Is iemand verbonden met de Tora dan zal de sjofar dat aspect naar buiten brengen.

Een van de grote rebbes liet eens een serie  mensen proefblazen. Hij koos uiteindelijk niet voor chassid met de langste pijes of de man die kwam met de zohar en de kabaal in de hand. Hij koos voor de eenvoudige jid die zei: Mijn kawana is om de mitswa te doen zoals Hasjem het wil. Dat is puur, dat is essentie.

In het  zesde  hoofdstuk van pirke awot wordt gebracht dat er iedere dag van uit de berg Sinai een hemelse stem komt die zich afvraagt hoe het kan dat mensen de Tora links laten liggen. Het hele  jaar wacht die stem, tot  aan Rosj Hasjana. Het is aan ons om op Rosj Hasjana die stem te beantwoorden en te laten zien, ja, wij zijn verbonden met Hasjem. Als  Hasjem hoort  hoe hij geen roepende in de woestijn is maar door een volledig koor van bne Jisraeel wordt omringd dan wordt hij verleidt. Dan treedt er een voldoening in, een voldoening die wordt omgezet in een beter besluit voor het joodse volk.

Moge in het komende jaar niet alleen onze sjoels maar ook al onze huizen weer een plek zijn van het geluid van de Tora. Daar waar het geluid van de Tora klinkt, daar is joods leven. Laat het komende jaar voor ons allen naast het geluid van de Tora ook het geluid van vrede voorspoed gezondheid en geluk brengen.

Sjana tova.                                       

Rabbijn Shmuel Katz

Comments are closed.