ONTMOETING IN DEN HELDER

Aanstaande Sjabbat is het 25 elloel. Een heel bijzondere datum.
Reken maar uit: op Rosj Hasjana werd de mens geschapen. Dat was op de 6e dag van de Scheppingsweek. Terugrekenend refereert 25 elloel dan aan de 1e dag!
 
‘Wajehie èrev, wajehie wokèr; jom èchad – Het was avond en het was ochtend; jom èchad.’
Let op: er staat niet ‘jom rie’sjon, de 1e dag’. Nee, er staat ‘jom èchad’, dat wil zeggen: ‘de Dag van de Eenheid’!
 
Ik citeer de Britse wetenschapper Jo Dunkley, verbonden aan het Europese Planck Ruimte Onderzoekscentrum. Over de Oerknal merkt hij op:
‘Inflation sounds like a crazy idea, but everything that is important, everything we see today – the galaxies, the stars, the planets – was imprinted at that moment, in less than a trillionth of a second.’
 
Goed voor een Nobelprijs, merkt een commentator hierbij op.
 
De theorie van de Oerknal en de beschrijving in de Tora van de Schepping komen zo wel heel dicht bij elkaar. Met de Oerknal kwamen Tijd en Ruimte tot stand. Dat wil zeggen dat de ‘Oerknaller’ boven de begrenzingen van Tijd en Ruimte is verheven. 
Maar dat ‘boven de begrenzingen van Tijd en Ruimte verheven zijn’ impliceert eveneens een ín Tijd en Ruimte aanwezig zijn. Want anders is het wel begrensd… 
Of met Einstein geformuleerd: G.d is minstens de ‘n+1e dimensie en tevens in onze n-dimensionale wereld aanwezig en actief’.
 
Je moet er oog voor hebben, er voor open staan, maar je kan zien, inzien, dat wij inderdaad in een wonderwereld leven. Ter illustratie: leest u maar een dijk van een artikel dat ik van de voormalige krijgsmachtsrabbijn drs. Wim van Dijk mocht ontvangen:
 
ONTMOETING IN DEN HELDER
 
Ik wens u en de uwen een Sjabbat Sjalom en een Sjana Towa Oemetoeka, temidden van geheel Am Jisraeel en de hele wereldbevolking!
 
rabbijn ing. I. Vorst

Comments are closed.