Van onze Rabbijnen, deze week Rabbijn Spiero

Is de Joodse vrouw is belangrijker dan de Joodse man?

Volgens Rasji (verklaring op de Tora) beschikt de joodse vrouw over indrukwekkende kwaliteiten waarin zij uitblinkt en boven de man uitstijgt.

Na de uittocht uit Egypte zeiden de mannen: “Laten wij een leider aanstellen en naar Egypte terugkeren”.  De vrouwen zeiden: “Geef ons een erfgoed (in het land Israel) temidden van de broers van onze vader”. De mannen stelden teleur wilden terug naar Egypte en de vrouwen spraken krachtige vooruitstrevende woorden.

Vandaag de dag beschikken vrouwen ook over superieure kwaliteiten die cruciaal zijn voor het voortbestaan van ons volk. Dit wordt duidelijk wanneer je in overweging neemt dat menig mitswa lang doorwerkende effecten heeft en het naleven ervan in handen van de vrouw ligt.Als ons joods volk in potentie inderdaad zo deugdzaam is, waarom is onze daadwerkelijke situatie niet een stuk beter en helaas af en toe zelfs betreurenswaardig te noemen? Door groeiende assimilatie zien wij velen van ons traditionele Jodendom afglijden. In andere woorden, als ons volk inderdaad van nature zo veerkrachtig is ten opzichte van de morele en geestelijk vernietigende invloed van de maatschappij om ons heen – iedere jood heeft een nesjamma, een G’ddelijke vonk – hoe kan het dan zijn, dat de wereld om ons heen waarin wij leven, het gelukt is, om velen van ons volk van ons erfgoed te verdrijven?Op deze vragen zijn vanzelfsprekend velen antwoorden. Echter, de primaire corrupte invloed wordt niet alleen gekoesterd in een wereld van secundaire normen, maar juist het effect dat onze omgeving heeft op de natuur van de jood.Als een joods kind wordt geboren, terecht komt en opgroeit in een bloeiend, prachtig en krachtig joods gezin, verstevigt dit het joodse hart en gemoed van het kind. Hierdoor wordt het kind de kracht meegegeven en in staat gesteld om in diverse stadia van het verdere leven beproevingen aan te kunnen. En zo kan een nesjamma schijnen en is zij altijd in staat om bepaalde eerder beleefde tegenslagen te overkomen.In de meeste gevallen is het de joodse vrouw die gedurende de eerste levensjaren van het kind meer bij het kind is. Op haar rust de bijzonder verdienstelijke plicht voor velen joodse wetten binnen het gezin, zowel de joodse huwelijkswetten (mikwa), maar ook het kasjroet in het huis en vele joodse tradities in een vroeg stadium de kinderen bij te brengen, waardoor zij een grotere verantwoordelijkheid heeft voor het lot van het Joodse volk.Door het vormen van verfijnde eigenschappen in de natuur van het kind, verkrijgt het kind een betere toekomst voor de volgende generatie- en dit is een uniek privilege dat toevertrouwd wordt in de handen van de joodse vrouw.Met een warme sjabbat sjalom groet,Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!Joodse Gemeente Amsterdam

Comments are closed.