PINECHAS

                    de PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK

                                                                 www.chabad.nl/rabbijnvorst

 

Het begon zo mooi, de voorafgaande dagen. Rabbijn Vorst staat stil bij voor hem vijf ‘hoogtepunt-dagen’. Maar nu, op de dag dat deze film voor de Sidra van de Week wordt opgenomen, heeft de rabbijn nog niets gegeten en gedronken. Omdat het dinsdag is, de vastendag van 17 Tammoez.

De vraag wordt gesteld: ‘Er is momenteel zoveel ellende, geweld, terreur in de wereld. Moeten wij dan drie weken lang treuren om twee tempels die eens, duizenden jaren geleden, in Jeroesjalajiem werden verwoest?!

U hoort een opmerkelijk, schitterend antwoord uit het Bratzlav-Chassidisch gedachtengoed.

De vastendag van 17 Tammoez valt dit jaar op dinsdag. Wat voor positiefs is daaruit te leren? En wat voor opbeurends is te leren uit de sidra die juist deze Sjabbat in de Drie Verdrietige Weken wordt gelezen? En dezelfde vraag betreffende de Haftara-Profetentekst die deze Sjabbat niet wordt gelezen…

Aansluitend spreekt rabbijn Vorst zijn steeds terugkerende wens voor de komst van de Masjieach uit –de aanhouder wint immers – en SJABBAT SJALOM!

               Rij ook volgende keer weer mee in de PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK

Comments are closed.