25 Jaar Beth Shalom-sjoel. 25 Jaar een goede mengeling van kavvana en bejegening

Bij het 25-jarig bestaan van de sjoel in Beth Shalom Buitenveldert vormt de goede mengeling van kavvana (devotie bij de tefillot) en respectvolle en geïnteresseerde onderlinge bejegening de rode draad. Opeenvolgende sjoelbesturen en gabba’im waken op soepele wijze over de orde in sjoel, beter gezegd: over het behoud van de sfeer. De sjoel werd de opvolger van de sjoel in Beth Shalom Osdorp en de opvolger van wat er tot dan aan sjoel was in dit gedeelte van Buitenveldert.

Ruben Vis

Een lange weg
In Osdorp was er op vrijdagavond en sjabbatochtend sjoeldienst, ik ben er een enkele keer geweest. Een lange weg uit Buitenveldert, ruim twee uur lopen. Wie er op sjabbat voorging, leidde niet alleen de diensten, maar zorgde ook voor de sjabbatsfeer aan tafel en bleef van vrijdagavond tot na sjabbat. Naar die sjoeldiensten kwamen bewoners van Beth Shalom. En verder een enkeling uit Amsterdam Nieuw West, op die sjabbatot dat er geen sjoel werd gehouden in Sjoel West aan de Vasco Da Gamastraat (later en nu nog in de Willem Schoutenstraat). Het toenmalige Beth Shalom stond aan de rand van Osdorp in de Akerwateringstraat. Zelfs op een steenworp afstand van de stadsgrens. Uitkijkend over het toen nog landelijk gebied wat later woonwijk De Aker zou worden.

Rond de eettafel
In Buitenveldert was tot de opening van Beth Shalom sjoel op vrijdagavond bij iemand thuis. De laatste jaren bij de familie Ies Frank op Imstenrade. Daar kwam de Van Boshuizenbuurt naar toe om in de huiskamer rond de eettafel waar het sjabbatkleed al op lag, te oren. Op sjabbat was er vroeg in de middag een mincha-minjan in het moadon van Hasjalsjelet. De sjoel van Buitenveldert aan de Van der Boechorststraat lag te excentrisch. Het half uur heen en half uur terug was misschien voor sjabbatochtend te doen, maar voor de kortere diensten op vrijdagavond en sjabbatmiddag te veel moeite. En dus kwam de bouw van Beth Shalom in de Kastelenstraat als geroepen.

Lees hier verder: http://www.nik.nl/2017/02/25-jaar-beth-shalom-sjoel-25-jaar-goede-mengeling-kavvana-en-bejegening/

Comments are closed.