Jewish Discovery Day

WHY BE JEWISH? DISCOVER!

Op zondag 29 november organiseert het NIK de Jewish Discovery Day. Een evenement in het kader van Outreach, een van de speerpunten die het NIK zich ten doel stelt. Vanaf 10.30 uur is er gedurende de gehele dag een aanbod van twee programma’s, voor jongeren en studenten, en voor volwassenen, families èn kinderen.

Deze Discovery Day stelt de vraag: wat betekent het voor ons om Joods te zijn? Zijn wij anders? Is ons jodendom modern genoeg voor deze tijd en sluit het aan op wat ons nu bezig houdt?

Joodse waarden en normen hebben de westerse wereld beïnvloed en veranderd. Onze filosofie en rechtsethiek zijn de basis van de westerse beschaving, onze geschriften staan vol met wetten die zowel mens als dier beschermen. Veel Joden hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de beschaving zoals wij die nu kennen. Een greep hieruit; Freud, Marx, Rambam, Einstein, en Koning David.

Soms hebben we meer vragen dan antwoorden en de Jewish Discovery Day zal een aantal onderwerpen belichten die ons aan het denken zetten,  uitdagen tot verdere ontwikkeling van ieders Jodendom en zal inspireren om trots te zijn op wie we zijn.

AISH is een organisatie met hoog opgeleide sprekers die de dieptes van het Jodendom kennen. Wij hebben de crème de la crème van AISH uitgenodigd om prikkelende en praktische onderwerpen aan te kaarten. In meerdere sessies zullen zij over verschillende onderwerpen spreken en diep ingaan op de relevantie van het Jodendom in het huidige -technologische- tijdperk.

Geniet van de enerverende en entertainende wijze waarop deze sprekers het publiek op het puntje van de stoel zullen krijgen, geniet van een dag samen met veel anderen, lekker en gezond eten en diverse activiteiten voor jong tot oud.

Kijk voor meer info en om je aan te melden voor deze dag op zondag 29 november op: www.Discovery-Day.com.

Jewish Discovery Day 29 nov 2015

Comments are closed.