Grafgelden per 1 januari 2018

Bij de invoering van NIHS 2.0 werd tot een aantal maatregelen besloten over de contributie (kerkelijke bijdrage): geleidelijke verlaging van de contributie en afschaffing van een inkoopsom bij lid worden enerzijds en invoering van grafgeld anderzijds (bij begraven op 1 van de 4 NIHS begraafplaatsen). In de vergadering van de Raad van Toezicht van 10 december 2017. is nader besloten welke bedragen aan leden na overlijden bij de nabestaanden in rekening worden gebracht.

klasse inkomensklasse grafgeld
1 0 12.660   2.300
2 12.661 25.300   4.600
3 25.301 37.950   10.000
4 > 37951   15.300

Voor iemand, die op 1 januari 2013 al lid van de NIHS was of vanaf de 18e verjaardag lid van de NIHS wordt èn tot overlijden onafgebroken lid van de NIHS is geweest, is geen grafgeld verschuldigd.

Op deze bedragen wordt een korting gegeven van 2% voor elk jaar dat men tot het overlijden lid is geweest. Voor het bepalen van de jaren voor korting op het grafgeld tellen de jaren mee van in het verleden lid zijn bij NIHS of andere NIK/PIK Gemeente (na overleg van bewijs hiervan) tot maximaal 75%

Voobeeldberekening:
1. X 60 jaar, was 10 jaar lid in Utrecht
Overlijdt na 20 jaar lid in Amsterdam en is dan ingedeeld in klasse 4 Korting 20*2% + 10*2%, doch maximaal 75% = 40% + 20% = 60% Grafgeld 40%*€ 15000 = € 6000

2. X 70 jaar, was 30 jaar lid in Den Haag
Overlijdt na 20 jaar lid in Amsterdam en is dan ingedeeld in klasse 3 Korting 20*2% + 30*2%, doch maximaal 75% = 40% + 60% = 100% Grafgeld 0%*€ 9750 = € 0

3. Y 70 jaar, was 40 jaar lid in Rotterdam
Overlijdt na 5 jaar lid zijn in Amsterdam en is dan ingedeeld in klasse 2 Korting 5*2% + 40*2%, doch maximaal 75% = 10% + 75% = 85% Grafgeld > 15%*€ 4500=€ 675

4. Z 75 jaar, was 15 jaar lid PIG Amsterdam
Overlijdt na 30 jaar lid in Amsterdam en is dan ingedeeld in klasse 4 Korting 30*2% + 15*2%, doch maximaal 75% = 60% + 30%= 90% Grafgeld 10%*€ 15000 = € 1500

 

Comments are closed.