Contributie bijdrage 2017

In de raad van Toezicht van 11 december 2016 is de contributietabel 2017 vastgesteld:

klasse totaal verzamelinkomen

in €

basistarief1) veiligheids-toeslag korting sjoelleden 2) korting vroegbetaling 3) basistarief na kortingen
1 Minder dan 12.660 € 455 € 36 € 240 € 120 € 131
2 12.661 – 25.300 € 535 € 36 € 240 € 120 € 211
3 25.301 – 37.950 € 775 € 36 € 240 € 120 € 451
4 37.951 – 55.650 € 985 € 36 € 240 € 120 € 661
5 55.651 – 75.900 € 1.240 € 36 € 240 € 120 € 916
6 75.901 – 96.120 € 1.610 € 36 € 240 € 120 € 1.286
7 96.121 en hoger € 2.010 € 36 € 240 € 120 € 1.686

OVERZICHT KORTINGEN
1) Tot 25 jaar is het lidmaatschap gratis, voltijds studenten van 25 tot 30 jaar betalen €50 per jaar, daarna tariefklasse 1.
2) Leden die hebben aangegeven koepel lid te willen zijn ontvangen geen korting van € 240,00
3) Korting voor leden die uiterlijk 1 juni 2016 hun contributie verplichting 2016 hebben voldaan via: a. volledige betaling, b. een afgegeven automatisch incasso of c. schriftelijke vastlegging tot periodieke schenking.

 

Comments are closed.