Contributie bijdrage 2018

In de raad van Toezicht van 11 december 2016 is de contributietabel 2017 vastgesteld:

klasse totaal verzamelinkomen basistarief 1) korting vroegbetaling 3) basistarief na kortingen
in €
1 Minder dan 12.660 € 251 € 120 € 131
2 12.661 – 25.300 € 331 € 120 € 211
3 25.301 – 37.950 € 571 € 120 € 451
4 37.951 – 55.650 € 781 € 120 € 661
5 55.651 – 75.900 € 1.036 € 120 € 916
6 75.901 – 96.120 € 1.406 € 120 € 1.286
7 96.121 en hoger € 1.806 € 120 € 1.686
           

1) Tot 25 jaar is het lidmaatschap gratis, voltijds studenten van 25 tot 30 jaar betalen €50 per jaar, daarna tariefklasse 1.
2) Leden die hebben aangegeven koepel lid te willen zijn betalen een toeslag van € 240
3) Korting voor leden die uiterlijk 1 juni 2018 hun contributie verplichting 2016 hebben voldaan via: a. volledige betaling, b. een afgegeven automatisch incasso of c. schriftelijke vastlegging tot periodieke schenking.

 

Comments are closed.