verlenging stemperiode verkiezing kandidaten Raad van Toezicht

Beste Koepelleden,

Onlangs heeft u een stembiljet in de brievenbus gehad met 9 kandidaten waaruit u kunt kiezen, voor afvaardiging naar de Raad van Toezicht.

Wij hebben besloten, ivm met de verschillende dagen die in deze periode vallen waarop geen postbehandeling is,  de termijn voor inzending van het stembiljet te verlengen.

Dit dient nu uiterlijk op 23 mei a.s. vóór 9.00 uur bij ons binnen te zijn.

Op de brief ziet u de naam van de heer Gideon Simon doorgestreept. De reden hiervoor is, dat hij zich als kandidaat voor de RvT heeft teruggetrokken.

Met vriendelijke groet,

Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)

Comments are closed.